Στις μουσικές επιλογές ο Κωνσταντίνος Παπαθεοδοσίου